Aangifteformulier voor een ongeval (update 23/06/2020)

Aangifte 45.421.556 P en P+ voor clubs die verzekerd zijn volgens PREMIUM of PREMIUM+ polis

- Aangifte 45.427.378 B en B+ voor clubs die verzekerd zijn volgens BASIC of BASIC+ polis